RESPONSABILITAT SOCIAL

Una societat cada dia més diversa i plural demana de les empreses majors esforços en matèria social i mediambiental com a part integral de la seua estratègia de negoci. Contribuïm activament a l’ocupació de persones amb discapacitat i ajudem les empreses a complir amb la seua obligació d’inclusió: comptem amb un Centre Especial de Treball (CET) com a taller de confecció. És per aquest motiu que el nostre vestuari es confecciona seguint els principis de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (LGD). De la mateixa manera, tots els nostres empleats estan altament implicats en la gestió de residus com ara paper, teixit, plàstic i aigües industrials derivats dels processos de producció de les nostres peces de vestir.


INNOVACIÓ

ASSESSORAMENT


TÈCNIC

DISSENYEM I


FABRIQUEM

LOGÍSTICA

RESPONSABILIDAD


SOCIAL